Politica de confidentialitate

GDPR

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

YOUNG TECH MEDIA SRL, persoană juridică română, cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, bulevardul Eroilor, nr. 42, etaj 1, apt. 9, Județ Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1106/2018, având CUI RO39095316 este operator de date cu caracter personal („Trendmobile” sau „Operator”).

Trendmobile se obligă să depună toate diligențele necesare pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal cu respectarea legislației în vigoare și în acord cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”).

Prezentul document urmărește tocmai informarea dvs. cu privire la măsurile tehnice și organizatorice luate de Operator pentru a garanta o prelucrare legală și echitabilă a datelor dvs. cu caracter personal.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Trendmobile colectează și prelucrează date cu caracter personal direct de la dvs., în următoarele situații:

 1. La utilizarea website-ului trendmobile.ro, prelucrăm în mod automat următoarele date: adresa IP a dispozitivului utilizat de dvs; tipul de browser de internet utilizat; sistemul de operare utilizat; numărul de vizite și durata medie petrecută pe website; ora și data accesării website-ului; activitățile dvs. pe website (inclusiv paginile vizionate); Utilizăm aceste date pentru a monitoriza gradul de atracție a paginilor noastre de internet și pentru a le îmbunătăți performanța și conținutul;

 2. La crearea contului și/sau plasarea comenzii pe website-ul trendmobile.ro, colectăm următoarele date: nume și prenume; adresa de e-mail; număr de telefon; adresa de facturare; adresa de livrare; metoda de plată aleasă;

 3. La vizitarea website-ului nostru colectăm și stocăm informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform politicii de cookie cuprinsă în secțiunea „Termeni și condiții”.

Trendmobile nu colectează și nu prelucrează în alt mod categorii speciale de date cu caracter personal („date sensibile”) și nici date cu caracter personal ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 1. Care este temeiul prelucrării datelor cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se efectuează doar în baza temeiurilor legale stipulate în GDPR, respectiv:

 1. Obligații contractuale – prelucrarea datelor este necesară în vederea perfectării sau executării contractului dintre noi, pentru ca Trendmobile să își onoreze comenzile plasate de dvs., pentru a îndeplinii obligațiile legate de procesarea și livrarea produselor către dvs. în condițiile agreate șamd.

 • Consimțământ – în anumite situații datele cu caracter personal pot fi prelucrate și colectate doar în baza consimțământului dvs., pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cum ar fi pentru asigurarea comunicării dintre Trendmobile și dvs., prin canalele de comunicare la care ați consimțit (e. e-mail, notificări), consimțământul pentru folosirea cookie-urilor care monitorizează comportamentul dvs. pe website șamd.

 • Obligații legale – în anumite situații colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Trendmobile, de exemplu protecția împotriva activităților infracționale/fraudei, pentru îndeplinirea obligațiilor în materia fiscală șamd;

 • Interes legitim – prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Trendmobile sau de o parte terță. În orice caz, întotdeauna vor avea prevalență interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

 

 1. În ce scop prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

În vederea oferirii vizitatorilor posibilitatea de a accesa website-ul www.trendmobile.ro, pentru a consulta conținutul acestuia și pentru a analiza produsele puse la dispoziție de Trendmobile;

În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate față de dvs., respectiv pentru prelucrarea și livrarea comenzilor plasate pe website.

Pentru crearea și adminisrarea contului dvs. pe www.trendmobile.ro;

Pentru informarea dvs. despre situația contului pe www.trendmobile.ro;

Pentru informarea dvs. despre evoluția și statutus comenzilor plasate pe www.trendmobile.ro;

În vederea promovării produselor Trendmobile;

Pentru realizarea cercetării de piață și analiza comportamentului clienților noștri;

Pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor Trendmobile;

În scop de marketing, pentru oferirea vizitatorilor și/sau utilizatorilor website-ului acces la Newsletter-ul nostru;

Pentru a asigura implementarea și menținerea măsurilor de securitatea a afacerii/a website-ului www.trendmobile.ro și a vizitatorilor/utilizatorilor acestuia;

Pentru a comunica/notifica organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public atunci când legea o impune;

În vederea conformării cu obligațiile legale specifice pentru protecția împotriva fraudei, spălării banilor și terorismului;

 1. Pentru ce durată prelucrăm și stocăm datele cu caracter personal?

Trendmobile prelucrează și stochează datele dvs. cu caracter personal pentru durata de timp cât este strict necesară pentru îndeplinirea scopurilor în care sunt colectate sau prelucrate, precum și cât timp dvs. dețineți un cont pe website-ul www.trendmobile.ro.

Orice persoană vizată are dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc.

La finalul perioadei de stocare, datele dvs. vor fi șterse sau anonimizate complet.

 1. Care sunt depturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal prelucrate?

 

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor dvs. aveți dreptul de a fi informat asupra datelor personale prelucrate de Trendmobile, inclusiv cu privire la scopurile în care sunt prelucrate datele și temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă șamd.

 • Dreptul de a accesa datele personale

Aveți dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare dacă se prelucrează sau nu datele dvs. cu caracter personal, iar în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.

 • Dreptul de a solicita corectarea/rectificarea datelor

 

În situația în care apreciați că datele dvs. prelucrate de Trendmobile sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita corectarea, rectificarea sau completarea acestor date, fără întârzieri nejustificate.

 

 • Dreptul de a șterge datele dvs.

 

La aprecierea dvs., aveți dreptul de a solicita Trendmobile ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

 

Atunci când datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, când dvs. vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea și nu există un alt temei legal de prelucrate, Trendmobile va proceda la ștergerea datelor.

 

 • Dreptul de a solicita transferul sau portarea datelor

Datele prelucrate de Trendmobile în baza consimtământului dvs. pot fi portate către dvs. sau la un alt furnizor, la solicitarea dvs. expresă.

 • Dreptul de a semnala autorităților încălcarea drepturilor

Orice încălcare a drepturilor dvs. prevăzute în GDPR poate fi semnalată autorităților. Autoritatea de reglementare în România este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 • Dreptul de opoziție

Aveți dreptul de a vă opune ca datele furnizate Trendmobile să fie prelucrate de noi.

 • Dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale luate de către Trendmobile.

Pentru a exercita drepturile dvs., vă rugăm să transmiteți o cerere scrisă semnată și datată la următoarea adresa de e-mailcontact@trendmobile.ro sau prin poștă ori curier la adresa mun. Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia, Nr. 7, Ap. 80, Județ Cluj.

 1. Cui transmitem datele cu caracter personal?

În situația în care este necesar, putem transmite datele cu caracter personal prelucrate cu privire la dvs., după caz, colaboratorilor noștri pentru furnizarea serviilor contractate, cum ar fi, cu titlu de exemplu, societăți de curierat, societăți care oferă servicii de marketing și publicitate/servicii de plată.

Trendmobile se obligă să nu transmită datele dvs. cu caracter personal unor terțe persoane în lipsa unui angajament de confidențialitate din partea acestora.

Anumite categorii de date cu caracter personal (cum ar fi prenume, adresă de e-mail, județ) sunt transmise pe o durată limitată de timp către serviciul partener Opinii de Încredere by TRUSTED.ro în scopul trimiterii unui mesaj în numele magazinului pentru a genstiona în mod independent opinia dvs. și a clienților noștri cu privire la serviciile oferite de Trendmobile.  Opinia dvs. și a clienților va fi publicată pe feedback.trusted.ro. Informațiile sunt șterse automat de către sistemul serviciului partener la momentul la care scopul pentru care au fost prelucrate datele a fost atins. Feedback.trusted.ro poate folosi terțe sisteme pentru trimiterea tehnică a mesajelor, astfel încât să se asigure că acestea ajung la clienți.

 1. Ce măsuri de sercuritate am adoptat?

Trendmobile a adoptat și implementat măsuri de securitate tehnice și organizatorice în vederea protejării datelor dvs. personale de distrugere accidentală sau ilegală și pentru a asigura restricția accesului unor persoane neautorizate.

Dintre măsurile de securitate implementate indicăm următoarele:

 • Datele dvs. sunt stocate pe servere securizate, accesul la baza de date se realizează doar în baza unui user și parolă atribuite angajaților Trendmobile;

 • Salariații Trendmobile se obligă să folosească datele cu caracter personal la care au acces exclusiv pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • Datele cu caracter personal sunt accesate doar de pe echipamentele societății;

 • Datele cu caracter personal sunt printate în format fizic doar de pe echimentele societății;

 • Toți utilizatorii se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal la care au acces;

 • La interval de 30 (treizeci) de zile se face backup la baza de date a Trendmobile;

 • În cazul plăților on-line cu cardul bancar dvs. furnizați informații despre cardul dumneavoastră, prin completarea formularului în pagina securizată a procesatorului de plăți. Plățile cu cardul de credit/debit emise sub sigla Visa și/sau MasterCard (Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului „3-D Secure” elaborat de organizațiile care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate precum cele realizate la bancomat sau în mediul fizic/la comerciant; „3-D Secure" asigură că nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

 

 1. Abonarea și dezabonarea de la Newsletter

Utilizatorul/vizitatorul are dreptul de a se abona la Newsletter acceptând în prealabil Termenii și Condițiile, exprimându-și în același timp acordul cu privire la primirea de newsletter din partea Trendmobile. Abonarea la Newsletter se realizează prin înregistrarea adresei de corespondență electornică.

Trendmobile nu trimite la adresa de corespondență electronică înregistrată mesaje cu caracter „spam”.

Dezabonarea de la Newsletter se poate realiza în orice moment, în mod direct, din mesajul primit pe adresa de e-mail comunicată în acest scop.

 

 1. Contactează-ne

Ne puteți contacta în orice moment prin transmiterea solicitărilor dvs. fie la adresa de e-mail: contact@trendmobile.ro, fie prin poștă sau curier la adresa mun. Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia, Nr. 7, Ap. 80, Județ Cluj.